Skip to Content

Фотоизложба „Мегалити, езически светилища и приемствеността им в християнството"

Дата на събитието: 
Чт, 17/03/2016 - 16:00 - Чт, 31/03/2016 - 10:45

Регионален исторически музей - Кюстендил има удоволствието да Ви покани на откриване на фотоизложбата „Мегалити, езически светилища и приемствеността им в християнството" на доц. д-р Любомир Цонев от Института по физика на твърдото тяло към БАН.Място: Изложбена зала "Стримон" в двора на музея ;

Дата и час: 17 март 2016 г., 16,00 ч. Доц. д-р Любомир Цонев участва в редица археоастрономически експедиции, чиято цел е да се направи модерна база с GPS данни за мегалитните паметници на българска територия и да се изучи тяхната азимутална ориентация. Мегалитите в своите две основни форми – менхири и долмени – са най-древните сакрални градежи по българските земи, оцелели в една приемлива степен до днес.Натрупаният изобилен материал за българските мегалити става основа за голяма фотоизложба. В периода 2009-2010 тя се обогатява значително като се запазва общата концепция под заглавие: Мегалитите на Балканите. Изложбата е включена като приложение към книгата Л. Цонев Мегалитите в България, а през 2013 е качена в специализирания сайт www.balkanmegaliths.bgjourney.com.През лятото на 2014 г. Л. Цонев подготвя нова фотоизложба, озаглавена Мегалити, антични светилища и приемствеността им в християнството. В нея се запазва общата тенденция от първата фотоизложба, но значително се обновява съдържанието. В новата изложба мегалитите отново присъстват, но в друга роля и делът им е намален като ударението е поставено върху развитието на античните свети места (включително мегалитни) и свети образи в различни епохи и различни исторически условия, т.е. за приемствеността им с по-късни християнски свети места и свети образи.

Изключително многобройните и разнообразни примери за такава приемственост изненадват автора, а вероятно ще изненадат и зрителите. Особено забележителни са случаите, когато каменни релефи на тракийския Херос се почитат от християните като образи на Св. Георги. Партньори