Skip to Content

Изложба, посветена на Капитан Петко Войвода организират студенти за 3 март

Дата на събитието: 
Нд, 03/03/2013 - 14:00 - 18:00

На 3 март Младежка историческа общност организира честване на националния празник на Република България, представяйки изложба, посветена на живота и делото на Капитан Петко Войвода.
Ще бъдат представен и комикс, посветен на видния войвода и русофил Капитан Петко.
Всичко това ще се случи на фона на песните на групата за автентичен фолклор "Гром падина".

Честването ще се съчетае с четения, посветени на Руско-турската война освободителна война от 1877-1878 г. и българо-руските културни и исторически взаимоотношения. Всеки желаещ да сподели своето мнение по въпросите може да го направи под формата на доклад или кратко съобщение, в рамките на 5 до 10 мин.

Умоляваме Ви да изпратите заявка със заглавието на своя доклад до 28 февруари на адрес: stud.hist.center@gmail.com

Изложбата се организира съвместно с Национално движение Русофили и Софийски университет "Св. Климент Охридски"Партньори